previous arrow
next arrow
Slider

ELEKTROWNIA GARBARY. DOKUMENT POTENCJALNY23.06–20.10.2017 Brama Poznania, ul. Gdańska 2 Poznań. / Fotografie: Michał Sita / Aranżacja: Joanna i Marcin Markowscy / Kurator: Michał Kępski / Produkcja: CTK TRAKT


 

Historia Elektrowni Garbary to historia niedokończona, potencjalna. Postindustrialna przestrzeń Elektrowni stawia przed nami nowe pytania – o miejską tożsamość, o potencjał dziedzictwa, a przede wszystkim o naszą wrażliwość i odpowiedzialność. Tytułowy „Dokument potencjalny” to wystawa, która pokazuje współczesny i historyczny obraz dawnej elektrowni miejskiej (dzisiaj: Elektrociepłownia I Garbary). W tytule wystawy nawiązujemy do jej pierwotnej, historycznej funkcji. Jesteśmy świadomi nieuchronnej zmiany tego miejsca i w jej obliczu, pragniemy zaprezentować szerokiej publiczności potencjał dziedzictwa tego obiektu — miejsca ważnego dla zrozumienia rozwoju miasta. Jaki jest „duch” tego miejsca? Jakie wartości kryje przestrzeń? Krajobraz Elektrowni to przede wszystkim relacja różnych podmiotów ludzkich i nie‐ludzkich. Oryginalność tej przestrzeni tworzą cenne zabytki techniki, fragmenty pierwotnej, modernistycznej architektury, natura, ludzie, oraz… nuta tajemnicy. Korzystając z pojęcia „historii potencjalnej” Arielly Azoulay można w tym dziedzictwie szukać nowych, potencjalnych i pozytywnych możliwości, które prowadzą do współpracy i koegzystencji różnych podmiotów. To też ważne miejsce startu do dyskusji i refleksji o szerszych przemianach w społecznej i urbanistycznej tkance miasta. Dziedzictwo postindustrialne, jak argumentuje Ewa Rewers, może być początkiem nowych koncepcji miejskości w XXI wieku. Do współpracy przy wystawie zaprosiliśmy poznańskich twórców młodego pokolenia: Michała Sitę, który prezentuje autorski cykl fotografii oraz Marcina Markowskiego, który stworzył wizualną ramę dla tytułowej „potencjalności”. Całość dopełnia otwarta narracja historyczna. (tekst © Michał Kępski 2017)